Dierenpartij wil dierentuinen opheffen: een dwaze beslissing?

Monday, 21 May 2007

De Partij voor de Dieren heeft kamervragen gesteld, naar aanleiding van de ontsnapping van de gorilla Bokito.

Het argument van de partij is dat dierentuinen geen rol van betekenis speelt bij het onderwijzen, en dat ze daarom maar beter kunnen sluiten. Ik denk dat dit niet een juist argument is. Het is namelijk van essentieël belang om deze dieren levend te kunnen zien. Zelfs indien de leefomstandigheden dusdanig zijn, dat de dieren niet hetzelfde gedrag vertonen als in de vrije natuur. Dat geldt namelijk niet voor alle dieren, en er zijn behalve gedrag ook wel andere dingen die je kan leren door de dieren in het echt te zien. Er zijn echter nog twee andere argument, die vóór dierentuinen pleiten, waar de dierenpartij kennelijk helemaal overheen gekeken heeft.

Zo worden overal ter wereld allerlei dieren door jacht, stroperij en de vernietiging van het leefmilieu in hun voortbestaan bedreigd. Maar de duistere regenwouden van de Congo in donker Afrika liggen wel heel ver van mijn bed! Wat betekent het uitsterven van een diersoort voor mensen aan de andere kant van de wereld? Voor de mensen in dit land, bijvoorbeeld? Over het algemeen kan men wel stellen dat des te groter de afstand tot de ramp is, des te minder het ons lijkt te deren. Zonder concreet beeld van waar het allemaal om draait, voelen mensen zich niet gemotiveerd om wat te doen. Ze moeten het kunnen zien met hun eigen ogen, de geur opsnuiven en de smaak proeven!

En wie denkt dat we het ook wel afkunnen met een enkele documentaire op de televisie, maakt dus een grote vergissing. Wie kan mij, enkel na het zien van een documentaire, vertellen waar een nijlpaard naar ruikt? Of wat het echte geluidsvolume is van de brul van een leeuw? Levende dieren hebben een zekere aanwezigheid, die op de televisie helemaal verloren gaat, of anders niet goed tot zijn recht komt. De televisie is helaas maar een zeer beperkt medium. Er gaat niets boven een levend, ademend dier.

Die wilde dieren in de dierentuin zitten er dus niet enkel tot lering en vermaak. Zij worden daar ook gehouden om het voortbestaan van de soort te waarborgen, mocht zij onverhoopt in het wild compleet uitgevaagd worden. Doch de hoofdfunctie van een dierentuin is, mijns inziens, vooral om ons te doen beseffen dat deze dieren echt bestaan. Het klinkt gek, maar het is wel zo.

Voordat men kan beginnen met het beschermen van een bedreigde diersoort, moet namelijk eerst het besef groeien onder de gemeenschap, dat een dier überhaupt het beschermen waard is. Dierenbescherming kost per slot van rekening erg veel geld. En volgens mij zij dierentuinen daarom een absoluut onmisbaar instrument.

Advertisements